LUDWIG WITTGENSTEIN

Ludwig Wittgenstein
Ludwig Wittgenstein urodził się 26 kwietnia 1889 r. w bogatej austriackiej rodzinie. Uczył się
w gimnazjum w Linzu, następnie wyjechał na studia do Berlina. Początkowo chciał zostać fizykiem lub inżynierem. Zainteresowany matematyką, udał się do Jeny, by poznać Gottloba Fregego, który jako pierwszy rozpoznał jego wybitne umiejętności logiczne i doradził mu wyjazd do Cambridge, do Bertranda Russella. Wittgenstein pojawił się w Cambridge w 1911 roku. Po kilku latach porzucił studia, aby wziąć udział w pierwszej wojnie światowej. Jego najważniejsze dzieło - "Tractatus Logico-Philosophicus" - powstawało podczas studiów pedagogicznych i pracy nauczycielskiej, które podjął po wojnie. W 1929 r. złożył "Traktat" jako pracę doktorską w Cambridge i obronił tytuł. Pozostał tam jako wykładowca do 1947r., kiedy samotnie wyjechał do Irlandii. Końcowe miesiące życia spędził w Cambridge. Zmarł 29 kwietnia 1951 r.

przygotowała Anna Stachowicz
Powrót do strony głównej