FERDINAND DE SAUSSURE

Ferdinand de Saussure
Ferdinand de Saussure urodził się 26 listopada 1857 r. w Genewie. Od 1876 r. studiował w Lipsku, ale już wcześniej przejawiał zainteresowania lingwistyczne i uczył się sanskrytu. Znał również język staro–wysoko–niemiecki, łacinę, perski i litewski. Właściwe swej epoce sposoby badania języka poznawał w Berlinie i Paryżu. Po 1891 r. wykładał na Uniwersytecie w Genewie. Zmarł 22 lutego 1913 r. Za życia publikował niewiele, był znany głównie jako autor rozprawy o wokalizmie praindoeuropejskim. Wydane w 1916 r. najsłynniejsze, fundamentalne jego dzieło - "Kurs językoznawstwa ogólnego" - jest efektem pracy dydaktycznej de Saussure'a, powstało bowiem
z notatek jego słuchaczy. W 2004 roku ukazały się opracowane przez Magdalenę Danielewiczową "Szkice z językoznawstwa ogólnego” - polski przekład odnalezionego niedawno zbioru autentycznych notatek de Saussure'a.

przygotowała Anna Stachowicz
Powrót do strony głównej