JOHN LANGSHAW AUSTIN

John L. Austin
John L. Austin urodził się 28 marca 1911 r. w Lancaster. Podczas drugiej wojny światowej służył
w brytyjskich służbach specjalnych. Studiował na Oxfordzie, dokąd powrócił w 1952 r. jako wykładowca. Uwielbiany przez studentów, aż do śmierci wykładał w katedrze filozofii i etyki. Zmarł nagle 8 lutego 1960 r. Najważniejsze dzieła Austina to: "How to do Things with Words" ("Jak działać słowami") - wydane w 1962 r. na podstawie notatek do wykładów z lat 1952-1955; "Philosophical Papers" ("Rozprawy filozoficzne") - wydane w 1961 r., zawierające artykuły z lat 1939-1958; "Sense and Sensibilia" ("Zmysły i przedmioty zmysłowe") - wydane w 1962 r., są rekonstrukcją wykładów z lat 1947-1959.

przygotowała Anna Stachowicz
Powrót do strony głównej